7 PEDAGOGISCHE EENHEDEN

 

De 16 basisscholen, het centrum voor volwassenenonderwijs, de 4 secundaire scholen, de 6 kinderopvanglocaties en het initiatief voor buitenschoolse opvang worden verdeeld over 7 pedagogische eenheden:

 

-        pedagogische eenheid Anderlecht
  VBS De Groene School
  VBS Sint-Guido
  VBS Sint-Pieter
  VBS Sint-Martinus
  Sint-Guido-Instituut
   
- pedagogische eenheid buitengewoon onderwijs
  VBS Sint-Jozef
  VBS SPES
  Cardijnschool
   
- pedagogische eenheid Ganshoren
  VKS Het Klimmertje
  VBS Heilig-Hartcollege
  VBS Sint-Albert
  VBS Sint-Lutgardis
   
- pedagogische eenheid Jette
  VBS Heilig-Hart
  VBS Sint-Michiels
  VBS Sint-Pieterscollege
  Sint-Pieterscollege
   
- pedagogische eenheid kinderopvang
  IBO De Puzzel
  Kinderopvanglocatie ‘De Hummeltjes’
  Kinderopvanglocatie ‘De Kollebloem’
  Kinderopvanglocatie ‘De Waterlelie’
  Kinderopvanglocatie ‘De Zinnekes’
  Kinderopvanglocatie ‘Harlekijntje’
  Kinderopvanglocatie ‘Scheutje’
   
- pedagogische eenheid volwassenenonderwijs
  CVO Lethas Brussel
   
- pedagogische eenheid Woluwe
  VBS Angelusinstituut
  VBS Lutgardis
  VBS Sint-Jozefscollege
  Sint-Jozefscollege