DIRECTIECOMITE

 

Het Directiecomité is samengesteld uit de directeuren van de 21 onderwijsinstellingen, de leidinggevenden van de 6 kinderopvanglocaties, de directeur kinderopvanglocaties en de directeur van opvang en vrije tijd voor kinderen met schoolleeftijd.

Het Directiecomité staat in voor de coördinatie tussen de Lokale Bestuurscomités onderling en tussen de Raad van Bestuur en de Lokale Bestuurscomités. Het Directiecomité bereidt o.a. de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur voor en voert achteraf de beslissingen uit.