VEILIGHEID & PREVENTIE

 

Voor alle items m.b.t. de welzijnswet (veiligheid, preventie en bescherming op het werk) wordt de Raad van Bestuur geadviseerd door de coördinerend preventieadviseur en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). De opdrachten van een interne dienst zijn vervat in de zogenaamde welzijnswet.

Deze dienst wordt geleid door de coördinerend preventieadviseur, Tine Vandeven.

De algemeen directeur zit de bijeenkomsten van deze dienst voor. Naast de algemeen directeur en de coördinerend preventieadviseur behoren o.a. de lokale preventieadviseurs tot deze dienst.

Voor de items omtrent veiligheid en preventie en bescherming op het werk worden de 21 onderwijsinstellingen, de 10 kinderopvanglocaties en het initiatief voor buitenschoolse opvang gegroepeerd in 6 technische bedrijfseenheden: Anderlecht, Ganshoren, Jette, kinderopvang, volwassenenonderwijs en Woluwe.

Elke technische bedrijfseenheid heeft zijn eigen Lokale Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (LIDPBW). In deze dienst wordt het bestuur vertegenwoordigd door één of meerdere directeuren of leidinggevenden. Verder is deze dienst samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel. De lokale preventieadviseur verzorgt het secretariaat.

Daarnaast staan er een aantal vertrouwenspersonen ter beschikking van de personeelsleden van de 28 instellingen: Ann Callebaut, Ria Cludts, Jos De Brucker, Kuno De Proft, Nadine Gijselinckx, Eddie Janssens, Koen Lagae, Ilse Meeze, Gerda Nevens, Mieke Torfs, en Sigrid Van den Cruyce, Luc Verbrugge en Eleni Vrachinopoulos.

Ze staan de personeelsleden bij met opvang en raad in geval van stress, conflicten, geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesterijen op de werkplek. Ze verstrekken hen informatie en advies.