DIENST VÓÓR- EN NASCHOOLSE OPVANG

 

De vzw Sint-Goedele Brussel hecht heel wat belang aan een kwaliteitsvolle invulling van de vrije tijd van kleuters, lagere schoolkinderen, tieners en adolescenten. Kwaliteitsvolle vrije tijd bevordert immers het welbevinden van onze kinderen en jongeren en heeft hierdoor ook een gunstig effect op hun leerhouding en –resultaten.

Daarom organiseert de vzw Sint-Goedele Brussel, samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in onze schoolgebouwen speelpleinwerk. Daarom is de vzw Sint-Goedele Brussel organisator van een initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) in Etterbeek, Jette en Laken.

Ons IBO dat erkend is door Kind & Gezin, kan echter geenszins de grote vraag naar vóór- en naschoolse opvang beantwoorden. De vzw Sint-Goedele Brussel startte op 1 september 2015 dan ook met een Dienst Vóór- en Naschoolse Opvang die onze basisscholen in de kwaliteitsvolle vóór- en naschoolse opvang moet ondersteunen.

Hoe mijn kind inschrijven?

 • VBS Angelusinstituut Schaarbeek

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS De Groene School

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Heilig-Hartcollege

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Lutgardis

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Guido

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Jozefscollege

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Lutgardis

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Martinus

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Niklaasinstituut

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Pieter

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Heilig-Hart

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Michiels

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Pieterscollege De Zenne

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Pieterscollege Leopold

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 
 • VBS Sint-Pieterscollege Theodor

Werking dienst voor- en naschoolse opvang
(opent in nieuw venster)

Inschrijvingsformulier
(opent in nieuw venster)

Huishoudelijk reglement
(opent in nieuw venster)

 

 

Hoe begeleider worden?

Om kwaliteitsvolle opvang te kunnen aanbieden is het noodzakelijk over een ruime ploeg van deskundige en gemotiveerde begeleiders te beschikken. En aangezien het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel geconfronteerd wordt met een enorme capaciteitstoename is de vzw Sint-Goedele Brussel op zoek naar nieuwe begeleiders om onze ploeg uit te breiden.